Proaktiv karriäromställning

Proaktiv karriäromställning gör det möjligt för individer att utforska alternativa karriärvägar och tillförskaffa sig de kompetenser som krävs för att hitta nya jobb

Proactive Reskilling Journey

FRÅN REAKTIV TILL PROAKTIV OMSTÄLLNING

En gemensam instas mellan alla parter krävs för att komma till rätta med de ökande kompetensgapen och den ökande arbetslösheten​

https://reskilling4employment.eu/wp-content/uploads/2022/01/211110_R4E_SWE_Website_v1740_Svenska-e1641833936461.png

Vår vision av en proaktiv omställning för arbetsgivare och arbetstagare

https://reskilling4employment.eu/wp-content/uploads/2022/01/R4E_Journeys_SE-e1641826120531.png

R4E UTVECKLAR EN PLATTFORM FÖR PROAKTIV KARRIÄROMSTÄLLNING

En interaktiv plattform med databaserade verktyg för både arbetsgivare och anställda är under utveckling

För anställda​

För anställda​

“Yrkesguiden” ger insikt om: ​

  • Framtidsutsikter för den nuvarande yrkesrollen, t.ex. risk för automatisering​
  • Rekommendationer av andra yrkesroller baserat på individens profil​
  • Jämförelse med nuvarande yrkesroll, t.ex. lönenivå​
  • Tips på utbildningsvägar för att möjliggöra övergång till nytt yrke

För arbetsgivare​

För arbetsgivare​

“Yrkesprognoser” ger insikt om: ​

  • Framtidsutsikter för specifika yrkesroller​
  • Förväntat utbud och efterfrågan ger indikation om framtidsutsikterna för olika yrken på kort och lång sikt​
  • Insikterna fungerar som ett underlag till verksamhetens interna strategiska personalplanering​

R4E TILLHANDAHÅLLER ETT VERKTYG FÖR STRATEGISK PERSONALPLANERING

Strategisk Personalplanering är ett kritiskt steg för arbetsgivare att genomföra för att förbereda sin organisation för framtiden. Baserat på affärsstrategin anpassas personalplaner och prioriteringar så att målen kan nås och en hållbar organisation utvecklas.​

Strategisk personalplanering kan genomföras på olika sätt men inkluderar ofta dessa steg

1

Externa faktorer och trender ​

2

Analys av kritiska kompetenser, befintlig arbetsstyrka och komptensgap​

3

Åtgärder för att stänga kompetensgapet​

4

Implementera, följa upp och anpassa åtgärder​

PLATTFORMEN FÖR PROAKTIV KARRIÄROMSTÄLLNING UTVECKLAS KONTINUERLIGT

2022
Platform 1.0

Grundläggande funktionalitet och verktyg för strategisk personalplanering​

2025
Platform 2.0

Nya funktionaliteter, ​
till exempel matcha personliga egenskaper mot framtida yrkesval​

2030
Platform X.0

Kontinuerlig förbättring av funktionalitet och verktyg för strategisk personalplanering​

ÄR DU UTBILDNINGSARRANGÖR?

Läs mer om vår metodik

VILL DU SAMARBETA MED OSS?

Läs mer om hur vi kan arbeta tillsammans