Labour Market in Sweden

Learn more about trends in the Swedish labour market

R4E bidrar till att lösa utmaningarna i Sverige

Den svenska arbetsmarknaden präglas av hög arbetslöshet samtidigt som många företag kämpar med att rekrytera personer med rätt kompetens. R4E syftar till att hantera de här utmaningarna för att säkerställa långsiktigt väldstånd för människor, företag och samhället som helhet.

Arbetslösheten i Sverige de senaste 20 åren

Både arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten har varit högre än EU-genomsnittet de senaste åren

~8% arbetslöshet 2020

Arbetslöshet, procent av arbetskraften (15-74 år)

Källor: Statistiska centralbyrån; Europeiska kommissionen

~24% arbetslöshet 2020

Ungdomsarbetslöshet, procent av arbetskraften (15-24 år)

Källor: Statistiska centralbyrån; Europeiska kommissionen

Många företag har svårt att hitta efterfrågade kompetenser

Det finns ~100 000 lediga jobb i Sverige och många företag uppger att de har svårt att hitta kandidater med rätt kompetenser

Antal lediga jobb, 1000-tal

Automatisering väntas därtill leda till 1,3 miljoner nya job till 2030 Källor: Arbetsförmedlingen (2020); Statistiska centralbyrån; ManpowerGroup (2021); Tillväxtverket (2020)

3 av 4 svenska arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens​

enligt Talent Shortage, en global undersökning genomförd av ManpowerGroup​

~50% av svenska företag inom bygg, transport och tillverkning ​

upplever brist på lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder​

ÄR DU UTBILDNINGSARRANGÖR?

Läs mer om vår metodik

VILL DU SAMARBETA MED OSS?

Läs mer om hur vi kan arbeta tillsammans