VÄLKOMMEN TILL R4E I SVERIGE

Läs mer om våra initiativ i Sverige

VAD ÄR R4E?

Vi mobiliserar och skapar samarbete mellan olika aktörer i syfte att främja omställning på arbetsmarkanden och få fler människor i arbete

VARFÖR R4E?

Vi driver omställning inom EU för att ökad social inkludering och stärkt konkurrenskraft för såväl företag som individer

Proaktiv karriäromställning

Identifiera yrken som riskerar att försvinna och inspirera medarbetare till karriäromställning med stöd av databaserade verktyg och strategisk personalplanering

Läs mer

Reskilling-program

Öka anställningsbarheten bland arbetslösa och anställda i riskzon genom teoretisk och/eller praktisk utbildning samt möjliggör för arbetsgivare att hitta rätt kompetens​

Läs mer

Arbetsmarknaden i Sverige

Vill du veta mer om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Partnerföretagen i Sverige

European Round Table Champions

AstraZeneca är ett globalt, forskningslett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på upptäckt, utveckling och kommersialisering av receptbelagda läkemedel inom onkologi, sällsynta sjukdomar och bioläkemedel, inklusive kardiovaskulär, njur- och metabolism samt andnings- och immunologi.

 

AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Att se till att våra anställda är rustade för framtiden är centralt när vi utvecklar AstraZeneca som en bra arbetsplats. Kompetensutveckling innebär att bry sig – både om vår verksamhet och våra medarbetare

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport-, infrastrukturlösningar och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvokoncernen med 100.000 anställda, säljer produkter och stöttar våra kunder i mer än 190 olika marknader. Målet är att bidra till ökat välstånd med hjälp av våra transport- och infrastrukturlösningar genom att skapa värde och arbeta för att öka våra kunders lönsamhet

Volvokoncernens företagskultur uppmuntrar medarbetare att utvecklas i arbetet genom möjligheten till kompetensutveckling oavsett arbete. Att ständigt utveckla medarbetarnas kunskaper och färdigheter är en framgångsfaktor för Volvokoncernen. Alla medarbetare erbjuds konsekventa och kvalitetssäkrade utbildningar anpassade till de anställdas och företagets behov

ÄR DU UTBILDNINGSARRANGÖR?

Läs mer om vår metodik

VILL DU SAMARBETA MED OSS?

Läs mer om hur vi kan arbeta tillsammans