AstraZeneca och Volvo Group värdar för stor omskolningskonferens

Sweden 17 October 2023

17 oktober 2023, Göteborg: I dag samlas experter från hela Europa inom HR, offentlig verksamhet, utbildning och kommunikation för en två dagar lång workshop i Göteborg. Mötet sker inom ramen för Reskilling 4 Employment (R4E), ett initiativ för omskolning från European Round Table for Industry, och värdar för workshoppen är AstraZeneca och Volvo Group.

Den gröna omställningen i Europa pågår för fullt, samtidigt som utvecklingen med digitalisering och automatisering går allt snabbare. Dessa förändringar driver fram ny teknik, nya processer, och ställer krav på nya kompetenser som gör frågan om omskolning allt mer relevant och akut.

R4E vill mobilisera och koppla samman företag, jobbsökare, myndigheter och utbildningsleverantörer, för att skapa möjligheter för individer att skaffa sig nya färdigheter och byta karriärväg. Det handlar om att rusta miljontals människor för morgondagen, bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och säkra den kompetensbas som Europa behöver.

På workshoppen i Göteborg kommer man diskutera erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden, samt utforska både redan etablerade och nya nationella R4E-program från olika länder som deltar i intitiativet. Ambitionen är att ta R4E till nästa nivå.

En av talarna på workhoppen är Per Alfredsson, VD för AstraZeneca AB “Digitalisering och automatisering förenklar livet för miljontals människor och ökar företagens produktivitet, men det innebär också stora utmaningar på arbetsmarknaden. Krav på helt nya kompetenser växer fram och miljontals människor behöver omskolas och kompetensutvecklas för att vara rustade för framtidens arbetsmarknad. Här vill vi på AstraZeneca vara med och ta ansvar, vara en del av lösningen, och vi är oerhört glada över att få stå värdar för denna workshop för R4E-programmet, säger han.”

Diana Niu, Head of People & Culture på Volvo Group, talar också på R4E-mötet “Sverige har en lång tradition av att uppmuntra människor att arbeta inom områden med industriell utveckling och innovation. Tekniken i Volvokoncernens produkter har förändrats radikalt under de senaste åren, vilket även förändrat vårt kompetensbehov och förmåga inom många nya teknologiområden. Lösningen handlar om kompetensutveckling, både intern utveckling och omskolning, men också stöd till utbildning som ger människor rätt förutsättningar att omskola sig till efterfrågade framtida yrken. Att vara en del av R4E hjälper oss att samarbeta med andra i denna strävan och stöttar vårt arbete att nå en hållbar tillväxt och välfärd runt om i världen, säger hon.”

Involverade företag

De ERT-företag som driver programmet är AstraZeneca, Volvo Group, Iberdrola, Leonardo, Nestlé, Nokia, SAP, Solvay, Sonae, Techint Group, Telefónica, och TITAN Cement. R4E är etablerat i 8 länder och fler program planeras i andra EU-medlemsstater. I varje aktivt land finns en nationell R4E-webbplats med mer information kring hur R4E kopplar samman människor med möjligheter att skaffa sig nya färdigheter och byta karriärväg.

Mötet i Göteborg samlar relevanta experter från en rad stora europeiska företag, samt representanter från arbetsförmedlingar, ERT-sekretariatet och McKinsey & company, programmets ledande kunskapspartner.

R4E startades i maj 2021 under ledning av  Paulo Azevedo, styrelseordförande i Sonae. R4E har initierats av European Roundtable for Industry (ERT). Genom R4E vill ERT sträva efter samverkan med målet att koppla samman utbildningsleverantörer, arbetsgivare och jobbsökare.

Reskilling 4 Employment (R4E)

En fullständig lista över medlemskap i ERT finns här.

Om European Round Table for Industry (ERT)

European Round Table for Industry (ERT) är ett forum som samlar cirka 60 verkställande direktörer och ordförande för ledande multinationella företag med europeisk härkomst, som täcker ett brett spektrum av industriella och tekniska sektorer. ERT strävar efter ett starkt, öppet och konkurrenskraftigt Europa, med EU och dess inre marknad som en drivkraft för inkluderande tillväxt och hållbart välstånd. Företag med ERT-medlemmar har sammanlagt intäkter på över två biljoner euro, vilket ger direkta jobb till cirka fem miljoner människor världen över – varav hälften finns i Europa – och upprätthåller miljontals indirekta jobb. De investerar mer än 60 miljarder euro årligen i FoU, till stor del i Europa.

www.ert.eu

Presskontakt:

Robert O’Meara, kommunikationsdirektör, ERT

+32 2 543 10 51

robert.omeara@ert.eu

www.ert.eu

Twitter:@ert_eu fullständig

ÄR DU UTBILDNINGSARRANGÖR?

Läs mer om vår metodik

VILL DU SAMARBETA MED OSS?

Läs mer om hur vi kan arbeta tillsammans